Toxiny v našem okolí: Identifikace, vliv a prevence

05. 12. 2023Hynek Poul

V dnešní době se v našem životě setkáváme s mnoha různými druhy toxinů, ať už v potravinách, vodě, vzduchu či dokonce v kosmetických přípravcích. Tyto látky mohou mít velmi negativní vliv na naše zdraví, proto je důležité je co nejvíce eliminovat. V tomto článku se podíváme na některé toxiny v našem okolí, kde je najdeme a jak se jim lze vyhnout.

Toxiny v našem okolí

Toxiny jsou všude kolem nás a počet škodlivin ve vzduchu a vodě neustále narůstá.

Co jsou toxiny?

Na Šumavě rostou radioaktivní houby! Tak nějak by asi vypadal titulek z trochu jiného stylu článku, ale na něm krásně ukázáno, jak dlouze mohou být toxické látky stále škodlivé. Havárie elektrárny v Černobylu z roku 1986 má až dodnes následky nejen na její okolí, ale ovlivnila celý svět.

Toxiny jsou látky, které mohou mít škodlivé účinky na živé organismy, včetně lidí, zvířat a rostlin. Tyto látky jsou primárně produktem metabolismu bakterií, hub, rostlin nebo živočichů a mohou být přítomny v různých prostředích, včetně potravy, vody, vzduchu či prostředí v práci.

Existuje mnoho typů toxinů a jejich účinky se mohou lišit v závislosti na druhu a množství. Některé toxiny mohou být přirozenou součástí určitých organismů a v malých množstvích nemusí být pro organismy nebezpečné. Avšak větší expozice či konzumace těchto látek může vést k intoxikaci a zdravotním potížím.

Jak uvádí Dr. Hyman ve své studii z roku 2007, v moderním světě jsou však toxiny přítomny v chemických látkách, jako jsou pesticidy, průmyslové chemikálie a těžké kovy. Expozice těmto látkám může vést k různým zdravotním problémům, včetně chronických onemocnění, problémům s obezitou a dále vážných poškození životního prostředí.

Kde jsou toxiny?

Škodlivé látky mohou být přítomny v různých oblastech v závislosti na mnoha faktorech, jako je průmyslová činnost, doprava, zemědělství a další. Zde přinášíme souhrn těch nejčastějších, se kterými se setkává většina z nás. Mnoho z informací se bude tak trochu opakovat, ale krásně nám to ukáže, jak jsou všechny tyto systémy propojeny a jak se vzájemně ovlivňují.

Znečištění ovzduší

Výfukové plyny z vozidel, průmyslové emise a spalování fosilních paliv nejvíce přispívají k znečišťování ovzduší. Nejhorší stav je jmenuje smog (spojení anglických slov smoke a fog, tedy kouř a mlha), který postihuje především velká města, ať už industriální, nebo ta, kde se hodně jezdí v autech. Nejhorší situace je v Indii, Bangladéši ale třeba i velkých městech, jako je Moskva. V Česku se dlouhodobě na prvních příčkách drží Moravskoslezský kraj a o toto prvenství se často přetahuje Český Těšín a Bohumín. Domů si pořiďte rostliny, které čistí vzduch a bude se vám hned lépe dýchat a i spát.

Znečištění vod

Znečištění vody je problém, který je způsoben různými faktory a lidskými činnostmi. Některé z hlavních zdrojů znečištění vody zahrnují:

Průmyslové aktivity

Emise z průmyslových zařízení mohou obsahovat toxické chemikálie, těžké kovy a jiné látky, které mohou uniknout do vodních toků a znečistit je.

Zemědělství

Používání pesticidů, herbicidů, hnojiv a dalších agrochemikálií může vést k znečištění vodních zdrojů. Odtok těchto látek z polí do vodních toků může mít negativní vliv na vodní ekosystémy a zdraví lidí, kteří vodu konzumují.

Městská kanalizace a odpady

Odpadní vody z domácností a průmyslových zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, bakterie a živiny. Pokud není odpadní voda řádně čištěna, může uniknout do vodních zdrojů a způsobit znečištění vody.

Odpady a plastové produkty

Nevhodné nakládání s odpady, zejména plastovými produkty, může vést k hromadění plastů v oceánech, jezerech a řekách. Plasty se rozkládají na mikroplasty, které znečišťují vodu a ohrožovat zvířata i lidi.

Toxiny v našem okolí
Šli byste se vykoupat? Krásné písečné pláže jsou tu pro vás.

Přírodní faktory

Kromě lidské činnosti může znečištění vody způsobovat i přírodní faktory, jako jsou sopečné erupce, eroze, přírodní výbuchy, které mohou do vody uvolňovat látky způsobující znečištění.

Nedostatek pitné vody trápí mnoho lidé po celém světě, protože k ní nemají přístup. Často se však stává, že když voda je, tak se s ní nezachází dobře a z řek se stávají vlastně pouze splašky plné odpadu.

TIP: Znáte film Erin Brokovich s Julií Roberts z roku 2001, za kterého obdržela Oscara v hlavní ženské roli? Tam je krásně ukázáno, co všechno znečištěná spodní voda nějakou chemikálií (zde konkrétně šestivalenční chrom - to je ovšem špatný překlad, správně je to chrom šestimocný) může způsobit lidskému zdraví.

Znečištění půdy

Znečišťování půdy je komplexní problém, který může mít různé zdroje a příčiny. Mezi hlavní faktory, které významně přispívají k znečišťování půdy, patří stejně jako u znečištění vod průmyslová aktivity, zemědělství, přírodní faktory nebo špatné nakládání s odpady. Dále sem řadíme: 

Extrakce surovin

Těžba surovin jako ropa, uhlí, zlato a další minerály může vést k degradaci půdy, erozi a uvolňování toxických látek do okolního prostředí.

Znečištění vody

Únik znečištěných vod může způsobit kontaminaci půdy, zejména pokud jsou chemikálie nebo látky v nich obsažené schopny proniknout do půdního substrátu.

Znečištění půdy má závažné důsledky, jako je degradace půdní struktury, ztráta úrodnosti, ohrožení zdraví lidí a zvířat a dokonce i ovlivnění celkového ekosystému. Prevence tohoto znečištění zahrnuje udržitelnější zemědělské praktiky, recyklaci odpadů a snahu o ochranu půdy jako cenného zdroje.

Hlukové znečištění

Hlukové znečištění je forma znečištění prostředí zvukem, který má škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Projevuje se jako nadměrný, rušivý nebo nepříjemný zvuk, který může být výsledkem různých lidských aktivit nebo přírodních jevů. Hlukové znečištění může mít mnoho zdrojů:

Doprava

Hlavním zdrojem hluku ve městech je doprava. Hlučné silnice, dálnice, letiště a železnice produkují zvuk motorů, pneumatik na vozovkách, pískání brzd a další hlukové emise.

Průmyslové zařízení

Průmyslové továrny, zařízení a stroje mohou generovat intenzivní hluk, který ovlivňuje okolní oblasti a komunity.

Stavební činnost

Stavební práce, včetně bourání, kopání, používání těžké techniky a stavebních strojů, mohou být také zdrojem nadměrného hluku.

Rekreační aktivity

Hlukové znečištění může být způsobeno také rekreačními aktivitami, jako jsou hlučné festivaly, koncerty, sportovní akce nebo venkovní zábava.

Domácnosti

Přístroje jako klimatizace, větráky, domácí spotřebiče a nevhodně izolované stěny mohou přispívat k hlučnému prostředí v domácnostech.

Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku může mít negativní vliv na lidské zdraví, včetně zvýšeného stresu, nespavosti, problémů se soustředěním, zhoršeného sluchu, kardiovaskulárních onemocnění a dokonce i duševních problémů. Zkuste doma občas vše vypnout, zaposlouchat se do ticha a naučte se meditovat

Hlukové znečištění také ovlivňuje životní prostředí a zvířata. Může rušit migraci a chování zvířat, což má dopad na ekosystémy.

Znečištění odpadními látkami

Znečištění odpadními látkami je jedním z největších ekologických problémů, který má významný vliv na okolí, ekosystémy a lidské zdraví. Odpadní látky, které jsou produktem lidské činnosti a průmyslových procesů, způsobují rozsáhlé škody, pokud nejsou správně zpracovány nebo likvidovány.

Odpadní látky se vyskytují v různých formách, včetně plastů, chemikálií, těžkých kovů, nebezpečných látek a organického odpadu. Tyto látky mohou uniknout do půdy, vodních zdrojů a ovzduší, což má za následek degradaci půdy a znečištění vodních zdrojů. Tím to ovšem nekončí.

Toxiny v našem okolí
Přijde vám to normální? Bohužel je to dnes již smutná realita.

Ohrožení biodiverzity

Odpadní látky mohou být toxické pro životní prostředí a mohou poškozovat životní prostředí různými způsoby, jako je otrava zvířat, omezování rozmnožování a ohrožení různých druhů.

Klimatické změny

Spalování odpadů přispívá ke zvýšení emisí skleníkových plynů, což má vliv na klimatické změny a globální oteplování.

Víte, že v tichém oceánu je tzv. Velká tichomořská odpadková skvrna, která je velká asi jako 4x rozloha Německa nebo celé Mongolsko? Katastrofa …

Ochrana před negativními dopady odpadních látek vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje recyklaci, opětovné použití, snižování odpadů a zlepšené systémy likvidace odpadů. A nezapomínejte, každý z nás může udělat alespoň to něco málo pro životní prostředí.

Toxiny v našem okolí

Každý z nás se v životě potká s různými toxiny podle toho, v jakém prostředí žije, pracuje, tráví volný čas. Dále podle toho, jaký životní styl kdo drží - alkohol, cigarety, nedej bože drogy, jaké užívá léky, jaké potraviny jí (procesované, chemicky ošetřená zelenina a ovoce), jaké používá kosmetické a čistící prostředky, jakou pije vodu, v jakém prostředí se pohybuje a jaký vzduch dýchá a tak dále.

Zde najdete v čem se běžně toxiny nacházejí a které to jsou:

👉 Voda (chlor, fluorid)
👉 Sprchový gel a šampon (laurylsulfát sodný, kokoamid DEA, parabeny)
👉 Zubní pasta (fluorid)
👉 Deodorant (DMDM Hydantoin, imidazolidinylová močovina, limonen)
👉 Make-up (propyleneglycol, bronopol, formaldehyd)
👉 Parfémy (isopropyl, alkohol, phthaláty)
👉 Čistící prostředky (triclosan, limonen, linalool a šestimocný chrom)
👉 Chemicky ošetřené potraviny (pesticidy, herbicidy, insekticidy)
👉 Formaldehyd (stavební materiály, cigarteový kouř, kosmetické a čistící prostředky)
👉 Výfukové plyny (plynný dusík, oxid uhličitý, oxid dusný, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, prachové částice, benzen, formaldehyd, benzopyren a další polyaromatické uhlovodíky, olovo, rtuť, arzen, dioxiny)
👉 Elektrická zařízení - elektromagnetický smog
👉 Psychické toxiny (stres, negativní myšlení, špatný spánek, atd.)

  Toxiny jsou prostě všude kolem nás a je těžké se jim naprosto vyhnout. Pokud si však člověk dá větší pozor na to, co kupuje, může tyto škodliviny alespoň částečně ve svém životě omezit. Ano, čerstvé a kvalitní potraviny a další produkty jsou dražší, ale zrovna na našem zdraví není třeba tolik šetřit.

  Vliv toxinů z okolí na zdraví a jak se jim vyhnout

  V této části se podíváme na konkrétní toxické látky, se kterými se setkáváme každý den v našem okolí a jak je nejlépe eliminovat z našich životů. Tato část je zaměřena na vliv toxinů v našem okolí na lidské zdraví.

  Bisfenol A (BPA)

  BPA je chemikálie, která se často používá v plastových obalech potravin, lahvích na pití a v některých konzervách. Tato látka může mít negativní vliv na hormonální systém a zvýšit riziko některých chorob, jako je například rakovina prsu nebo problémy s reprodukcí.

  💪 Jak se vyhnout: Snažte se kupovat potraviny v skle nebo plechových obalech a vyhněte se plastovým lahvičkám na pití. Pokud musíte použít plast, zvolte obaly označené jako "BPA-free".

  Toxiny v našem okolí

  Dobrou chuť vám přeje BPA.

  Ftaláty

  Ftaláty jsou látky, které se často používají v kosmetice a parfémech. Tyto chemikálie mohou mít negativní vliv na hormonální systém a způsobovat problémy s plodností. Bohužel se také často používají v plastových hračkách a mohou být nebezpečné pro děti. 

  💪 Jak se vyhnout: Snažte se kupovat kosmetiku bez ftalátů nebo přírodní kosmetiku. Pokud používáte parfémy, zvolte spíše přírodní esence a ne příliš silné vůně. Snažte se kupovat hračky označené jako "BPA-free" a "ftalát-free". Místo plastových hraček můžete zvolit přírodní hračky z dřeva nebo z látky.

  Dioxiny

  Dioxiny jsou toxické chemikálie, které se vyskytují v živočišných tucích, jako jsou maso, mléko a vejce. Tyto látky mohou mít negativní vliv na imunitní systém a zvyšovat riziko rakoviny.

  💪 Jak se vyhnout: Snažte se kupovat biopotraviny a kvalitní živočišné produkty, které jsou pěstovány a chovány bez použití pesticidů a chemikálií. Nejlépe k domácí produkce nebo na některém z místních farmářských trhů.

  Rtuti

  Rtuť je těžký kov, který se může hromadit v živých organismech převážně v rybách. Jeho koncentrace se může lišit podle druhu ryby a místa, kde žijí. Některé ryby mají tendenci obsahovat vyšší množství rtuti, zatímco jiné jsou méně zasaženy.

  Je důležité si uvědomit, že rtuť může být také obsažena v jiných potravinách kromě ryb. Například ve vodě mohou být obsaženy organické sloučeniny rtuti, které se pak mohou hromadit v rostlinách, které konzumují zvířata. Tímto způsobem se rtuť může dostat i do masa zvířat nebo do produktů rostlinného původu.

  💪 Jak se vyhnout: Snažte se omezit konzumaci ryb s vyšší tendencí koncentrace rtuti, nebo si alespoň kupte tyto ryby čerstvé. A které to jsou?

  👎 Ryby s vyšším obsahem rtuti: Velké dravé ryby na vrcholu potravního řetězce mají obvykle vyšší obsah rtuti. Mezi ně patří tuňák, mečoun, žralok, makrela a dravé druhy sumců.

  👍 Ryby s nižším obsahem rtuti: Menší ryby, které se nacházejí niž v potravním řetězci, mají obvykle nižší obsah rtuti. Například losos, sardinky, šproty, platýsi a menší druhy tresky mají tendenci obsahovat méně rtuti.

  Pesticidy

  Pesticidy jsou chemické látky používané k zabíjení škůdců v zemědělství. Tyto látky se mohou dostat do potravin a vody a mohou mít negativní vliv na zdraví, zejména na nervový systém.

  💪 Jak se vyhnout: Snažte se kupovat biopotraviny a omezit konzumaci potravin s vysokým obsahem pesticidů. Pokud musíte použít konvenčně pěstované potraviny, opláchněte je důkladně pod tekoucí vodou nebo je nechte odležet ve vodě s jedlou sodou.

  Jak na detoxikaci?

  Detoxikace těla se týká procesu, kdy se snažíme vyčistit organismus od látek, které mohou být škodlivé a toxické. Ty se mohou nacházet v potravě, prostředí nebo dokonce v našem vlastním těle.

  Lidé mají v sobě přirozené mechanismy pro detoxikaci, jako jsou játra, ledviny, trávicí soustava, kůže, dýchací a lymfatický systém. Tyto orgány a systémy pomáhají tělu odstraňovat toxiny a škodliviny přirozeným způsobem. Nejlepší cestou k detoxikaci těla je tedy podpora a posílení těchto přirozených procesů.

  Existuje mnoho způsobů, jak těmto procesům v těle pomoci a podpořit tak čistotu těla. Patří sem například pití detoxikačních šťáv, cvičení, bylinné čaje, využívání sauny či vířivky, masáže, jóga a další metody. Tyto postupy podporují tělo v jeho detoxikačních procesech, protože samo o sobě se detoxikuje nepřetržitě 24/7.

  V našich tělech dostávají nejvíce zabrat především játra a ledviny a to díky právě zmíněným těžkým kovům, pesticidům, nebo při nadměrném užívání léků, které také často obsahují škodlivé látky.

  Více se dozvíte v našem dalším článku o očistě jater, kde se dozvíte, jak játra fungují a proč je očista tak důležitá nebo také v dalším článku o detoxikaci ledvin. Tam získáte informace, jak podpořit nejen je, ale celkové zdraví, především pomocí stravy, pohybu, pitného režimu a detoxikačních čajů.

  Recenze Detoxito

  Závěr

  Jak jste si určitě všimli, tak pokud se znečistí jedna věc, nikdy to nezůstane bez odezvu. Voda má vliv na půdu, půda na vodu, voda na vzduch a tak dále. A odpadní látky, ty jsou stejně ze všeho nejhorší, protože zamořují postupně celou naší planetu. Je to tak trochu začarovaný kruh, protože jedni se snaží a druzí na to kašlou. Pokud však chcete ve svém životě co nejméně toxických látek, držet se doporučení výše.

  Škodliviny jsou vstřebávány také našimi těly a s nimi si hravě poradí naše orgány a jejich přirozené očistné procesy. Játra, ledviny, lymfatický systém, střeva, plíce, kůže - tyto orgány jsou v detoxikaci organismu nejdůležitější. Co to vůbec detoxikace je? A jak ji můžete sami podpořit? To najdete v našem článku Co je detoxikace a jaké má výhody a nevýhody. Přišel vám článek zajímavý? Sdílejte ho se svými přáteli a pojďte společně ze svět udělat nejen hezčí, ale hlavně i zdravější místo.

   Co je detoxikace

  Zdroje
  ◾ HYMAN, Mark. Systems biology, toxins, obesity, and functional medicine. Altern Ther Health Med, 2007.
  ◾ ŠEVČÍKOVÁ, Petra. Toxické látky v potravinách rostlinného původu. 2008.
  ◾ IVIČIČOVÁ, Markéta. Toxické látky v potravinách. 2013.
  ◾ HON, Zdeněk. Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství. Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013.
  ◾ BRANIŠ, Martin. Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší. Karlova Univerzita v Praze, Karolinum Press, 2011.

  Další články

  Komentáře (0)

  K tomuto článku nejsou žádné komentáře. Buďte první, kdo zanechá zprávu!

  Zanechat komentář